مطالعه بسیط اجتماع و محیط فرد یا خانواده برای تشخیص مرض ودرمان

مطالعه بسیط اجتماع و محیط فرد یا خانواده برای تشخیص مرض ودرمان: آفتاب اوقات شرعی اذان صبح اذان ظهر اذان مغرب کرمان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اعتراض مردم به یک سیاستمدار ارزش است / عباس عبدی

روزنامه اعتماد در گفت وگو با عباس عبدی نوشت: پیشنهاد می دهد که این روز در تاریخ سیاست کشور عزیزمان ایران ثبت شود آیا که دیروز علی رغم رویه سابق سیاست وارد عرصه

اعتراض مردم به یک سیاستمدار ارزش است / عباس عبدی

عباس عبدی: اعتراض مردم به یک سیاستمدار ارزش است

عبارات مهم : سیاست

روزنامه اعتماد در گفت وگو با عباس عبدی نوشت: پیشنهاد می دهد که این روز در تاریخ سیاست کشور عزیزمان ایران ثبت شود آیا که دیروز علی رغم رویه سابق سیاست وارد عرصه مدرن و دموکراتیک شده است هست. واکنش‌ها دیروز روحانی را نشان دهنده اعتماد به نفس و آرامش او می داند و می گوید شنیدن صدای اعتراض مردم باعث شد که دیروز فضا به سمت روحانی عوض کردن کند

اعتراض مردم به یک سیاستمدار ارزش است / عباس عبدی

رییس جمهور به معدنی رفت که بسیاری از معدنچیانش هنوز بغض همکاران زیر آوار مانده را در گلو داشتند. معدنچیانی که در روزهای اول با امید زنده یافتن همکاران و این روزها با امید یافتن پیکر همکاران ارزش در دل آوار پایین می روند. معدنچیان دیروز ولی یک مهمان مهم داشتند. مهمانی که می دانست میزبانانش به باعث همان بغضی که در گلو دارند آنچنان استقبال خوبی از او نخواهند داشت.

مهمان ولی به میان معدنچیان داغدار رفت تا رییس جمهور درد باشد. حسن روحانی دیروز به میان معدنچیان و خانواده های ارزش رفت. بغض ترکیده ارزش را شنید و اعتراض های ارزش را به گوش سپرد. ولی اعتراض معدنچیان به حسن روحانی با تصویر العمل هایی بسیاری مواجه شد. مخالفان دولت آن را یک برگ برنده در روزهای منتهی به انتخابات دانستند و مردم تصویرهای و فیلم ها را دیدند و از شکست فاصله میان مردم و دولت که با یک «اعتراض امن» همراه بوده است خوشحال شدند. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب ولی نگاه دیگری به این عنوان دارد.

روزنامه اعتماد در گفت وگو با عباس عبدی نوشت: پیشنهاد می دهد که این روز در تاریخ سیاست کشور عزیزمان ایران ثبت شود آیا که دیروز علی رغم رویه سابق سیاست وارد عرصه

تحلیل شما از حرکت دیروز آقای حسن روحانی چیست؟ اینکه ایشان در میان معدنچیان حضور یافت، اعتراض ها و انتقادهای آنها را شنید چگونه ارزیابی می کنید؟

کاری که آقای روحانی دیروز انجام دادند و به میان کارگران داغدار معدن زغال سنگ یورت رفتند در نوع خود کاری بدیع و بسیار مهم بود. ما می توانیم دیروز را در تاریخ سیاست کشور عزیزمان ایران ثبت کنیم، روزی که سیاست از مفهوم سنتی و اقتدارگرایانش عبور کرده و وارد عرصه مدرن و دموکراتیک می شود.

این ادعا را بر چه اساسی دارید؟

در مفهوم اقتدارگرایی از سیاست، نباید هیچگونه تعرضی به رییس و صاحب قدرت شود و هرگونه تعرضی به معنی شکستن اقتدارش محسوب می شود و آن را با یک بحران مواجه می کند. در واقع همه باید برابر آن دست به سینه بایستند و همه باید با کلمات محترمانه با او سخن بگویند و به قول معروف مقابلش مودبانه و چهارزانو بنشینند و تا وارد می شود به احترامش بلند شوند و هیچ کس حق ندارد از گل کمتر به صاحب قدرت بگوید. این ارزش ها متعلق به یک نظام غیردموکراتیک است که مردم در آن جایگاهی ندارند.

اعتراض مردم به یک سیاستمدار ارزش است / عباس عبدی

در یک نظام دموکراتیک که از دوران گذشته عبور کرده، مردم حتی حملات و اعتراض ارزش به یک سیاستمدار ارزشمند است و به همین علت مشاهده می کنیم در نظام های تازه این فاصله ها برداشته شده. به عنوان نمونه می بینیم که در یک نظام دموکراتیک رییس جمهور در جمعی نشسته و با مردم کاملا عادی صحبت می کند و ممکن است در آن حین یک سیب هم گاز بزند. این فاصله ها از بین رفته در حالی که به عنوان نمونه در یک نظام شاهنشاهی هرگز چنین چیزی را نمی بینید، همه فاصله ها و اقتدار سرجای خودش است بنابراین رفتن آقای روحانی به گلستان و حتی برخوردهایی که با او شد اگرچه این برخوردها و حملات هم از سوی یک گروه و جناح خاص طراحی شده است بود صورت گرفته ولی این موجب زیاد کردن اقتدارش خواهد شد، آنچنان که در عذرخواهی از قضیه راه آهن و فیش های حقوقی باعث زیاد کردن اقتدارش شد.

از این حرکت چه برداشتی جهت آینده داشت؟ آن هم در روزهایی که فضای سیاسی کشور کاملا انتخاباتی هست.

روزنامه اعتماد در گفت وگو با عباس عبدی نوشت: پیشنهاد می دهد که این روز در تاریخ سیاست کشور عزیزمان ایران ثبت شود آیا که دیروز علی رغم رویه سابق سیاست وارد عرصه

به نظر من این درس آموز هست. کسانی که تلاش کردند در مناظره ها با توهین و حمله به دیگران و آقای روحانی، اقتدار او را بشکنند، در حالی که شکستن اقتدار در یک نظام مدرن اینگونه رخ نخواهد داد و رقبا راه اشتباه را گزینش کرده اند.

در تمام سال های اخیر ما چنین رفتاری را از یک رییس جمهور ندیده بودیم. این توصیه می تواند یکی از نکات بارز رییس جمهور باشد؟

در نظام مدرن هنگامی که یک رییس جمهور صاحب قدرت دست به چنین کاری می زند، به معنی اعتماد به نفس خودش و همچنین اعتماد داشتن به مردمش است.

اعتراض مردم به یک سیاستمدار ارزش است / عباس عبدی

در فضای انتخاباتی کنونی اتفاق دیروز چه تاثیری بر سبد رای روحانی می تواند داشته باشد؟

به همین علت اعتقاد دارم اتفاق دیروز در گلستان کاملا به نفع آقای روحانی خواهد بود و فضا را به نفع ایشان عوض کردن خواهد داد و کسانی که تلاش کردند با این سناریوی اقتدار رییس جمهور را بشکنند نه تنها موفق نبودند بلکه نتیجه هم برایشان برعکس خواهد شد.

واژه های کلیدی: سیاست | اعتراض | اعتراض | حسن روحانی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs