مطالعه بسیط اجتماع و محیط فرد یا خانواده برای تشخیص مرض ودرمان

مطالعه بسیط اجتماع و محیط فرد یا خانواده برای تشخیص مرض ودرمان: آفتاب اوقات شرعی اذان صبح اذان ظهر اذان مغرب کرمان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مغایرتی در بازشماری آرا مشاهده نشد / طرح شکایت به روسای قوا در قانون به رسمیت آ

رییس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و دِه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در شمارش آرای پنجاه نفر اول هیچ تغیری در نتیجه پیشتر اعلام شده است بوج

مغایرتی در بازشماری آرا مشاهده نشد / طرح شکایت به روسای قوا در قانون به رسمیت آ

رحیمی : مغایرتی در بازشماری آرا مشاهده نشد / چند رای زیاد به نام چمران ثبت شده است بود /طرح شکایت به روسای قوا در قانون به رسمیت آشنا نشده است

عبارات مهم : ایران

رییس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و دِه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در شمارش آرای پنجاه نفر اول هیچ تغیری در نتیجه پیشتر اعلام شده است بوجود نیامد، گفت: در بعضی موارد شاهد این بودیم که چند رای زیاد به نام آقای چمران ثبت شده است بود که با توجه به جزئی بودن آن، به مسئله ورود نکردیم.

علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به آخرین اوضاع پیگیری به شکایت های لیست خدمت نسبت به نحوه برگزاری انتخابات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: اعضای لیست خدمت مدعی عدم حضور ناظران مورد تایید شورا در مرحله تجمیع آرا بودند و می گفتند که نظارتی براین انتخابات نداشته اند و از این رو نسبت به نحوه شمارش آرا مطمئن نبودند.

مغایرتی در بازشماری آرا مشاهده نشد / طرح شکایت به روسای قوا در قانون به رسمیت آ

او گفت: بر این اساس اعضای لیست خدمت دیداری با رییس مجلس شورای اسلامی داشتند که آقای لاریجانی طی تماس با اعضای هیات نظارت خواستار پیگیری به این مسئله شدند.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران یادآور شد: با وجود اینکه نگاه و باور ما این است که همه شکایت ها باید درچارچوب قانون و براساس شرایط قانونی مطرح شده است و مورد پیگیری قرار گیرند، با توجه به درخواست رییس مجلس، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه ای یکسان آرای نفرات اول تا پنجاهم را به صورت رندوم مورد بررسی قرار داده و به خاص آرای آقای چمران را مجدداً تطبیق دادند تا اگر احیاناً رای به اشتباه جهت ایشان کم یا زیاد شده است مشخص شود.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و دِه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در شمارش آرای پنجاه نفر اول هیچ تغیری در نتیجه پیشتر اعلام شده است بوج

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس دهم خاطرنشان کرد: این جلسه امروز که با حضور رییس کمیته IT ستاد انتخابات کشور در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار و صورتجلسه آن تهیه شد، علی رغم تطبیق متعدد آرا به صورت رندوم هیچ گونه تغییری در نتیجه ای که پیش تر اعلام شده است بود و درسامانه وزارت کشور تجمیع شده است بود رخ نداد و حتی یک مورد مغایرت پیدا نشد و حتی در بعضی موارد شاهد این بودیم که چند رای زیاد به نام آقای چمران ثبت شده است بود که با توجه به جزئی بودن آن، به مسئله ورود نکردیم.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: نگاه ما این است که مرجع ارائه شکایات و اعتراض ها، هیات های نظارت استانی و همچنین هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها است و اگرچه مراجعه به مسئولان و حتی روسای قوا جهت احقاق حق هیچ گونه منعی ندارد ولی به هرحال این نحوه طرح شکایت در قانون رسمیت ندارد.

او گفت: با این همه و با وجود اینکه از نتیجه انتخابات اطمینان داشته و این نتیجه به صورت رسمی مورد تایید ناظران و برگزارکنندگان رسیده و هیات نظارت و اجرایی به صورت یکسان آن را امضا کرده اند و نیاز به بازبینی نبود، صرفاً به خاطر اطمینان بخشی این بازبینی صورت گرفت و از سوی تمام حضار متشکل از هیات نظارت و اجرایی تعیین و صورتجلسه شد.

مغایرتی در بازشماری آرا مشاهده نشد / طرح شکایت به روسای قوا در قانون به رسمیت آ

رحیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه مراحل اهراز حویت و اعلام نتیجه های به صورت الکترونیکی به سامانه وزارت کشور ارسال می شد تمامی موارد مربوط به بازبینی با حضور مدیر کمیته IT وزارت کشور انجام شد و این نتیجه متعاقباً از سوی هیات نظارت نیز اعلام می شود.

واژه های کلیدی: ایران | استانی | انتخابات | نتیجه انتخابات | انتخابات شوراها | مجلس شورای اسلامی | انتخابات شورای شهر | ستاد انتخابات کشور

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs