مطالعه بسیط اجتماع و محیط فرد یا خانواده برای تشخیص مرض ودرمان

مطالعه بسیط اجتماع و محیط فرد یا خانواده برای تشخیص مرض ودرمان: آفتاب اوقات شرعی اذان صبح اذان ظهر اذان مغرب کرمان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تکذیب هرگونه عزل و راه اندازی فرمانداران در وزارت کشور

به گزارش ایسنا، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پی انتشار غیر دقیق و جهت دار مصاحبه یکی از مدیران میانی وزارت کشور در یک خبرگزاری و یک بخش خبری تلویزیونی با تکذ

تکذیب هرگونه عزل و راه اندازی فرمانداران در وزارت کشور

تکذیب هرگونه عزل و راه اندازی فرمانداران در وزارت کشور

عبارات مهم : سیاسی

وزارت کشور هرگونه تحول تازه در عنوان عزل و راه اندازی فرمانداران را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پی انتشار غیر دقیق و جهت دار مصاحبه یکی از مدیران میانی وزارت کشور در یک خبرگزاری و یک بخش خبری تلویزیونی با تکذیب هرگونه تحول تازه در عنوان عزل و راه اندازی فرمانداران، تأکید کرد: ارزیابی عملکرد فرمانداران در کل دوره مسؤولیت و در همه مقاطع از مأموریت های جاری دفتر امور سیاسی وزارت کشور است.

تکذیب هرگونه عزل و راه اندازی فرمانداران در وزارت کشور

واژه های کلیدی: سیاسی | اندازی | وزارت کشور | فرمانداران | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs