مطالعه بسیط اجتماع و محیط فرد یا خانواده برای تشخیص مرض ودرمان

مطالعه بسیط اجتماع و محیط فرد یا خانواده برای تشخیص مرض ودرمان: آفتاب اوقات شرعی اذان صبح اذان ظهر اذان مغرب کرمان

گت بلاگز اخبار حوادث ادعای عجیب مرد شیطان صفت در برابر شکایت زن مسافر

مرد شیطان صفت که زن مسافر را ربوده و مورد آزار قرار داده بود هنگام برطرف توقیف خودرویش دستگیر شد.

ادعای عجیب مرد شیطان صفت در برابر شکایت زن مسافر

ادعای عجیب مرد شیطان صفت در برابر شکایت زن مسافر

عبارات مهم : ایران

مرد شیطان صفت که زن مسافر را ربوده و مورد آزار قرار داده بود هنگام برطرف توقیف خودرویش دستگیر شد.

به گزارش جام جم آنلاین ، دو هفته پیش زنی جوان با حضور در شعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران از راننده ای به اتهام آزارو اذیت و دزدی پول هایش شکایت کرد. با دستور بازپرس سهرابی، پرونده ای تشکیل شد و جهت ادامه تحقیقات به اداره 16 پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شد.

ادعای عجیب مرد شیطان صفت در برابر شکایت زن مسافر

شاکی به افسر تحقیق گفت: صبح سریع از منزل مان در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران بیرون آمدم تا به محل کارم بروم. هر چه منتظر شدم تاکسی عبور نکرد تا این که خودروی پرایدی مقابلم توقف کرد. با گفتن مقصدم به راننده سوار شدم و او حرکت کرد. بعد از طی مسافتی او عوض کردن مسیر داد. من به این واکنش‌ها راننده اعتراض کردم که توجهی نکرد و بعد قفل درها را زد.

وی افزود: با التماس از راننده خواستم ماشین را متوقف کند تا پیاده شوم ولی او بی توجه به گریه و التماس هایم به راهش ادامه داد. بعد هم در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران توقف کرد. او مرا داخل ماشین مورد آزارو اذیت قرار داد. بعد با چاقویی که به دست داشت مرا به فوت ترساندن کرد. او سپس از داخل کیفم 50 هزارتومان به همراه کارت بانکی ام که رمزش کنار آن بود و کارت شناسایی محل کارم را برداشت.

مرد شیطان صفت که زن مسافر را ربوده و مورد آزار قرار داده بود هنگام برطرف توقیف خودرویش دستگیر شد.

شاکی ادامه داد: مرد آزارگر تهدیدم کرد اگر ماجرا را به پلیس خبر دهم یا از او شکایت کنم، به محل کارم می آید و مرا به دردسر می اندازد. بعدهم مرا در یک محله خلوت از ماشین بیرون انداخت. همان موقع توانستم شماره پلاک خودروی جوان آزارگر را به خاطر بسپارم. آنقدر حالم بد بود که نتوانستم به محل کارم بروم. فقط با خانواده ام تماس گرفتم و نشانی خیابانی که متهم مرا رها کرده بود به آنها دادم. خانواده ام سر رسیدندو مرا به منزل بردند. بعداز چند روز که در شوک بودم، به اداره آگاهی آمدم تا شکایت کنم. همچنین ساعتی بعد از فرار متهم پیامکی از بانک دریافت کردم که معلوم شد متهم سه میلیون تومان از حسابم به کارت های متفاوت واریز و سپس آن را برداشت کرده است.

ماموران با اطلاعاتی که از شاکی به دست آوردند به استعلام شماره پلاک خودروی مرد آزارگر پرداختند و نام متهم را به دست آوردند. ولی نشانی به دست آمده از او غیرواقعی بود. بنابراین با دستور قضایی قرار شد خودروی متهم توقیف شود. جوان آزارگر همچنان تحت تعقیب پلیس بود تا این که روزهای نهایی هفته گذشته ماموران به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد، خودروی متهم فراری به علت سرعت اوج در رانندگی توقیف شده است و در یکی ازپارکینگ ها قراردارد. با کشف این سرنخ ماموران به پارکینگ رفته و متهم فراری راکه جهت بعد گرفتن خودرویش به پارکینگ رفته بود، بازداشت کردند.

جوان آزارگر با انتقال به اداره 16 پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بازجویی شد و اظهاراتی ضدونقیض مطرح کرد و به افسر تحقیق گفت: من دانشجویم و با خودروی پرایدم مسافر جابه جا می کنم. آن روز زن جوان را به عنوان مسافر سوار کردم. آزارو اذیت و سرقتی در کار نبود و او خودش پول و کارت بانکی اش را به من داد.

ادعای عجیب مرد شیطان صفت در برابر شکایت زن مسافر

در حالی متهم این ادعای عجیب را مطرح کرده بود که او به وسیله شاکی پرونده در حالی که در بازداشتگاه پلیس و میان چند متهم قرارداشت، شناسایی شد. تحقیقات پلیسی نشان داد گفته های متهم پرونده دروغ بوده و دانشجو نیست بلکه خیاط هست. مدتی پیش نیز از شهرستان به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمده و شواهد و قرائن موجود در پرونده نشان می داد که او همان فردی است که شاکی در دام شیطانی اش گرفتار شده است است.

تحقیقات از متهم جهت رازگشایی از دیگر جرایمش ادامه دارد.

مرد شیطان صفت که زن مسافر را ربوده و مورد آزار قرار داده بود هنگام برطرف توقیف خودرویش دستگیر شد.

واژه های کلیدی: ایران | مسافر | پرونده | راننده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs